Dierbare zusters en broeders

Dag van berouw en vasten

Dit jaar wijden we in het bisdom Parijs achttien november aan gebed, vasten en berouw ter nagedachtenis van de slachtoffers van genociden in Oekraïne: de Holodomor in negentien twee en dertig – drie en dertig en de Russische agressie in twintig viertien – twee en twintig.

Het doel van boetegebeden en praktijken is om onze tijd, onze gebeden en onthouding van voedsel aan God op te offeren – wie kan in welke mate.

Omdat zonde de wortel is van alle kwaad op aarde.

Door boetedoeningen vragen we God om ons te helpen het kwaad in de wereld te verslaan.

We bidden voor al diegenen die het slachtoffer zijn geworden van menselijke boosaardigheid en hun leven hebben gegeven.

Tegelijkertijd vragen we God om kracht en volharding voor degenen die vandaag de dag lijden onder de gevolgen van een gewelddadige oorlog en die nog vele jaren zullen blijven voelen.

We roepen de geestelijkheid en de gelovigen op om deze dag door te brengen in stilte, gebed en vasten.

Moge de Heer ons allemaal bedekken met zijn genade en barmhartigheid.

 Mgr. Hlib Lonchyna,