We zien hier het gebouw van de Oekraïnse Byzantijns-Katholieke parochie die een ontmoetingsplaats wil zijn voor Oekraïners en voor iedereen die het Orhodox geloof wil belijden.
Maar hier stellen we “meer” voor, niet enkel een “ontmoeting” maar een “versmelting” van Oost en West, van Orthodox en Rooms, want we zijn beiden: de Paus van Rome is onze Paus en onze liturgie en Kerkelijke traditie is Byzantijns.

IMG_0436