Zoeken

Oekraïense Kerk Genk

Auteur

Heilige Sophia

Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia vzw

Kalender

Zondag 4 Juni 2023.

09.30 u.: Gebed tot Christus de Menslievende,

10.00 u.: H. Mis – Св. Літургія.

Zondag 11 Juni 2023.

09.30 u.: Gebed tot Christus de Menslievende,

10.00 u.: H. Mis – Св. Літургія.

Zondag 18 Juni 2023.

09.30 u.: Gebed tot Christus de Menslievende,

10.00 u.: H. Mis – Св. Літургія.

Zaterdag 24 Juni 2023.

10.00 u.: H. Mis voor de overledenen.

Zondag 25 Juni 2023.

09.30 u.: Gebed tot Christus de Menslievende,

10.00 u.: H. Mis – Св. Літургія.

Donderdag 29 Juni 2023.

10.00 u.: H. Mis – Св. Літургія.

Featured post

Op zoek naar de paasmand!

Maandag 10 April 2023 organiseerde het Oekraïens Josif Slipyj centrum een evenement voor kinderen en gewijd aan de traditie rond Pasen.

De kennis van de kinderen over het Paasfeest uitbreiden en verdiepen, hen vertrouwd maken met de symboliek van de kleuren en tekens op paaseieren.

De schoonheid en de betekenis van één van de grootste christelijke feestdagen laten zien. Kinderen leren om mensen en tradities lief te hebben.

ICONEN

Bezoek van Mgr. Hlib Lonchyna aan onze parochie!

Op zondag 2 April 2023 bezocht onze Bisschop Hlib Lonchyna de Johannes Doper kerk te Waterschei-Genk.

Naar jaarlijkse gewoonte ging de Bisschop voor in de heilige Liturgie en na de eredienst werden de palmtakken gewijd.

Onze Gemeenschap was talrijk vertegenwoordigd en bij taart en koffie werd er nog gezellig nagepraat.

Featured post

Oekraïne in het hart !

Op zondag 5 maart vond in de Johannes Doperkerk het evenement “MET OEKRAÏNE IN HET HART” plaats, georganiseerd door de vzw Josif Slipyi. Op initiatief van Mevrouw Viktoria Stepna en Mevrouw Iryna Firman-Pishchak.

Het doel van dit evenement was de kennis van kinderen over ons land Oekraïne, zijn symbolen en tradities, en zijn geschiedenis te verdiepen, dus de belangrijkste deelnemers waren kinderen.

Тer afsluiting kregen de kinderen badges van symbolen van Oekraïne .

Featured post

Mededelingen

‘Iedereen houdt van Oekraïne – niemand van de Oekraïners’

Een ware getuigenis van koloniale oorlogen en genocide in Oekraïne

Een biografisch roman geschreven door Joris Koziej. 

Maria, een vluchtelinge uit Oekraïne, vertelt haar levensverhaal aan haar zoon. Via de mislukte bevrijdingsoorlog van zijn grootouders neemt ze hem mee naar het ‘paradijs’ van Stalin; van de slavernij in nazi-Duitsland loodst ze hem doorheen de bommenregen van de Geallieerden tot in de vluchtelingenkampen. Uiteindelijk belandt Maria met haar gezin in Genk waar ze samen met haar man lid wordt van onze parochiegemeenschap in Waterschei. In het boek worden de grenzen van wreedheid afgetast, alsook het tomeloos verlangen naar het leven, zonder hierbij de menselijke waardigheid te verliezen. Maria, die goddeloos werd opgevoed door het bolsjewistisch systeem, leert hier bidden. De rozenkrans wordt haar mantra, die ze graag doorgeeft aan de jongere generaties.  

Komt uit op 30/12/2022 bij de uitgeverij Boekscout Soest. ISBN 978-94-646-8362-2

Gelukkig Nieuwjaar!!! De beste wensen voor 2023 en dat de vrede terugkeert in Oekraïne!!!

Jezus werd geboren in een koude stal en bracht zijn eerste nacht door in een voederbak, terwijl vijandige soldaten op zoek waren om hem te doden. Dat is een voorafspiegeling van hoe de Oekraïense kinderen vandaag Kerstmis tegemoet gaan. 

Over Oekraïne rolt een zware oorlog. Veel Oekraïners zijn naar België gevlucht. Onze parochie heeft niet stil gezeten en heeft zoveel mogelijk deze mensen opgevangen en begeleid. Ook hebben de verenigingen verbonden aan de parochie hun activiteiten aangescherpt en zich ingezet in het leveren van hulpgoederen aan het noodlijdend volk, dat zich zo moedig verdedigt tegen een onredelijke en onmenselijke agressor. De materiële en geestelijke noden in Oekraïne zijn ontzettend groot, en ze zullen, spijtig genoeg, nog een zekere tijd aanhouden, vermits de oorlog nog niet voorbij is. Daarna zal men moeten starten met het heropbouwen van een groot land. Daarom mag onze solidariteit met het noodlijdende volk niet verslappen. Wij danken de Vlaamse en de Nederlandse bevolkingen voor de vele schenkingen en voor al hetgeen ze reeds hebben verwezenlijkt. Zonder hun financiële, materiële en logistieke hulp stonden we nergens. We weten dat de vijand het op de gewone bevolking gemunt heeft, omdat hij geen resultaten behaalt op het slagveld. Als Oekraïense parochiegemeenschap zetten we ons vooral in om de noden van de zwaksten in de bevolking te lenigen, zonder onderscheid te maken in geloof of etnie. En we bidden opdat de oorlog zo snel mogelijk zou eindigen.

We wensen iedereen een zalig en warm Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar, een jaar die een menswaardige vrede met zich meebrengt.     

U kunt ons langs twee rekeningen steunen:

Josif Slipyj vzw, Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE29 0682 1255 0164.   (Met vermelding: Kolada 2023)

Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia vzw.  Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE48 4544 1223 6127 (met vermelding: Oekraïense Kerk Genk)

Met dank vanwege het bestuur van de vzw’s Josif Slipyj en O.G.C.C.C.Heilige Sophia.

HOLODOMOR / HONGERSNOOD

Dierbare zusters en broeders

Dag van berouw en vasten

Dit jaar wijden we in het bisdom Parijs achttien november aan gebed, vasten en berouw ter nagedachtenis van de slachtoffers van genociden in Oekraïne: de Holodomor in negentien twee en dertig – drie en dertig en de Russische agressie in twintig viertien – twee en twintig.

Het doel van boetegebeden en praktijken is om onze tijd, onze gebeden en onthouding van voedsel aan God op te offeren – wie kan in welke mate.

Omdat zonde de wortel is van alle kwaad op aarde.

Door boetedoeningen vragen we God om ons te helpen het kwaad in de wereld te verslaan.

We bidden voor al diegenen die het slachtoffer zijn geworden van menselijke boosaardigheid en hun leven hebben gegeven.

Tegelijkertijd vragen we God om kracht en volharding voor degenen die vandaag de dag lijden onder de gevolgen van een gewelddadige oorlog en die nog vele jaren zullen blijven voelen.

We roepen de geestelijkheid en de gelovigen op om deze dag door te brengen in stilte, gebed en vasten.

Moge de Heer ons allemaal bedekken met zijn genade en barmhartigheid.

 Mgr. Hlib Lonchyna, 

Vrede voor alle volkeren !

Gebed voor een beter lot van het Oekraïense volk.

Almachtige, onsterfelijke God, Vader van onze Heer Jezus Christus! U bent verschrikkelijk in Uw toorn, maar oneindig goed in Uw barmhartigheid! U stuurt zware toleranties en zwaar lijden op ons zondige menselijke ras.

Je hebt zoveel geduld naar onze mensen gestuurd dat onze ouders ze niet kenden. We moeten hard werken om de kost te verdienen. Wij geloven en hopen dat U die moeilijke bekentenissen tot het menselijk ras stuurde als een ervaring, niet als een straf.

U stoot uw zondige zonen niet af, u keert uw heilige gelaat niet af van hun bestemming, omdat u niet de dood van de zondaar wilt, maar zijn bekering en redding.

Daarom hopen we dat al het lijden dat we in het leven moeten doorstaan ​​uit Uw barmhartige wil, voor ons welzijn wordt toegestaan. Wij geloven en hopen dat we door berouw, oprecht gebed en oprechte aanvaarding van de meest heilige mysteries in staat zullen zijn om de tijd van ervaring en geduld te verdienen, om met een barmhartig oog naar uw kinderen te kijken, om hen in staat te stellen met genade te volharden in de de armoede van dit leven en de almachtige maakten een einde aan ons geduld.

Met het kostbare bloed van uw Zoon willen we alle zonden van onze ouders en broers goedmaken. Door de handen van onze priesters bieden wij U het bloedeloze offer van de Heilige Eucharistie aan, dat de herhaling en het herstel is van de kruisiging van uw Zoon en God, onze Verlosser Jezus Christus.

Aanvaard dit verzoeningsoffer voor alle zonden van de mensen, aanvaard onze gebeden om barmhartigheid en uw heilige genade.

Heb medelijden met allen die lijden. Geef hun de genade om geduldig een bitter lot te ondergaan en door geduld het voorrecht te verdienen van lijden en overwinning in dit sterfelijke leven en de gelukzaligheid van de eeuwigheid. Amen.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑