Zoeken

Oekraïense Kerk Genk

Kalender

Zondag 6 September 2020

10.00 u.: H. Mis

Zondag 13 September 2020

10.00 u.: H. Mis

Zondag 20 September 2020

10.00 u.: H. Mis

Zondag 27 September 2020

10.00 u.: H. Mis

Zondag 4 Oktober 2020

10.00 u.: H. Mis

Zondag 11 Oktober 2020

9.00 u.: H. Mis

Zondag 18 Oktober 2020

9.00 u.: H. Mis

Zondag 25 Oktober 2020

9.00 u.: H. Mis

Zondag 1 November 2020

9.00 u.: H. Mis

Featured post

Побажання від Управи Товариства Свята Софія Генк!!!

Paaskaart2020

Featured post

В Е Л И К Д Е Н Ь 2 0 2 0 Важкі та непевні часи……

Шановний читачу, шановний відвідувач цього блогу,

Шановні друзі та парафіяни парафії УГКЦ святого Івана Хрестителя у м. Ґенк Ватершайн,

Зараз ми живемо у важкі та непевні часи та у часи адаптації до необхідних заходів ізоляції проти коронавірусної інфекції. Новий коронавірус поки що не лікується, і тому нам потрібно контролювати заходи з карантину. Крім того, ця хвороба є дуже смертельною для літніх людей, які є більшістю членів нашої парафії. Інші, молодші члени, часто їдуть у свої села, де можуть поширити вірус, у країну, яка абсолютно не готова боротися з цією смертельною епідемією. Але ми можемо сміливо використовувати технологію, щоб відчувати себе пов’язаними між собою та іншими членами нашої Церкви. Патріарх Святослав Шевчук порадив нам залишатися вдома, поки триває епідемія, і використовувати ці засоби спілкування. Нижче наведено кілька адрес електронної пошти, які ви можете використовувати для наслідування літургій та духовного виховання. Також пам’ятайте, що кожного вечора, у 8ій  годині, коли дзвонять церковні дзвони, ми об’єднуємось разом у молитві і молимося “Отче наш”. Шановний читачу, не думай лише про себе, але і особливо про свого ближнього, бо вони тобі знадобляться пізніше. Сидіть вдома і допоможіть разом боротися з епідемією.

Ось деякі адреси з новинними повідомленнями, записаними та живими літургіями тощо.

www.ugcc.ua (Загальний сайт нашої церкви – Київ)

www.ugcc.fr (Французька єпархія – Бенелюкс – Швейцарія. – Париж)

www.zarvanytsya.org (Місце паломництва – Тернопіль)

www.ugcc.km.ua (Кам’янецька єпархія – Хмельницький)

 

Featured post

P A S E N 2 0 2 0 Moeilijke en onzekere tijden …..

Beste lezer, beste bezoeker van deze blog,

Beste vrienden en parochianen van de UGCC parochie van St. Jan de Doper in Waterschei,

We leven op dit ogenblik in moeilijke en onzekere tijden, en in tijden van aanpassing aan de noodzakelijke isolatiemaatregelen tegen de coronavirusinfectie. Er bestaat nog geen geneesmiddel tegen de nieuwe coronavirus en daarom zijn we verplicht om de quarantainemaatregelen op te volgen. Daarbij komt nog dat deze ziekte zeer dodelijk is voor de mensen op leeftijd, en dat zijn de meeste leden van onze parochie. De anderen, jongere leden, reizen vaak naar hun dorpen, en kunnen daar de virus verspreiden, in een land dat absoluut niet is voorbereid om deze dodelijke epidemie op te vangen. Toch kunnen we op een veilige manier gebruik maken van de technologie om ons verbonden te voelen met elkaar en met de andere leden van onze Kerk. Patriarch Mgr. Svjatoslav Shevchuk heeft ons aangeraden om thuis te blijven, zolang de epidemie duurt, en gebruik te maken van deze communicatie weg. Hier beneden worden enkele e-adressen meegedeeld die u kunt gebruiken om de liturgieën te volgen en om u geestelijk te voeden. Denk er ook aan dat iedere avond, als de kerkklokken luiden, we ons samen in gebed verenigen en het” Onze Vader” bidden. Beste lezer, denk niet enkel aan uzelf, maar ook en vooral aan uw naaste, want die zult ge later nodig hebben. Blijf thuis en help mee om zo gezamenlijk de epidemie te bestrijden.

Hier enkele adressen met nieuwsberichten, opgenomen en live liturgieën e.d.

www.ugcc.ua ( Algemene site van onze kerk – Kyiv )

http://news.ugcc.ua/announces/v_ugkts_proponuyut_v%D1%96rnim_tserkvi_ta_us%D1%96m_zats%D1%96kavlenim_l%D1%96turg%D1%96yu_onlayn_88955.html

www.ugcc.fr ( Bisdom Frankrijk – Benelux – Zwitserland. – Parijs )

www.zarvanytsya.org ( Bedevaartsoord – Ternopil )

www.ugcc.km.ua ( Bisdom Kamjanetsk – Chmelnytskyj )

Featured post

Kunstwerk voor de stad Genk

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

De Oekraïense Ambassade en de heer Ambassadeur Mykola Tochytskyi wenst het kunstwerk
‘The Temple of the Miner Project’ (Roman Minin) aan Stad Genk en haar gemeenschap te schenken.
U bent van harte uitgenodigd op de plechtige overhandiging van het kunstwerk, in aanwezigheid van Ambassadeur Mykola Tochytskyi en kunstenaar Roman Minin,
op zaterdag 11 mei 2019 om 15u00 in C-mine Genk.

Featured post

Over ons

We zien hier het gebouw van de Oekraïnse Byzantijns-Katholieke parochie die een ontmoetingsplaats wil zijn voor Oekraïners en voor iedereen die het Orhodox geloof wil belijden.
Maar hier stellen we “meer” voor, niet enkel een “ontmoeting” maar een “versmelting” van Oost en West, van Orthodox en Rooms, want we zijn beiden: de Paus van Rome is onze Paus en onze liturgie en Kerkelijke traditie is Byzantijns.

IMG_0436

Featured post

Gelukkig Nieuwjaar !!! De beste wensen voor 2020 en een goede gezondheid !!!

In naam van de verenigingen Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia, Josif Slipyj Centrum, Patriarchaal Fonds, Residentie Heidepark en de Oekraïense Grieks-Katholieke Parochie ” Johannes de Doper ” wensen wij aan alle mensen van goede wil een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe!

 

Wijding van vruchten.

Op zondag 18 augustus heeft, de Oekraïense Gemeenschap ( Josif Slipyj vzw ) in de Johannes de Doper kerk in Waterschei, de wijding van het fruit plaats gevonden.

Onder leiding van priester Mar’yan Stetsyshyn en de goede zorgen van de leden werden de fruitkorven met gewijd water besprinkeld.

Met dank aan alle aanwezigen!!!

De Oekraïense parochie van de OGCC met haar overkoepelende vzw H. Sophia had de moed om een groot festiviteit op te zetten. Het was 70 jaar geleden dat de belangrijkste Oekraïense migratie naar Limburg was gekomen. En het was 30 jaar geleden dat ons nieuw gebedshuis in Waterschei werd ingezegend. Dat moest gevierd worden, en hiervoor hebben we drie dagen uitgeschreven. 

Om het feest mogelijk te maken werd een werkgroep samengesteld die nog voor het zomerreces aan het werk ging. De werkgroep werd samengesteld uit de pastoor Maryan Stetsyshyn, Peter Firman en Joris Koziej. De vrouwen in de werkgroep waren bijzonder actief, en dat waren Iryna Pishchak, Svitlana Nemlyj, Larisa Plyatsko. Hebben ook deelgenomen aan enkele  vergaderingen mevr. en mr. Dybailo, mevr. Lucia Janssens.  Uit de vele ideeën werd een driedaagse opzet gerealiseerd. Een penning werd geslagen met de beeltenis van ons centrum en aan de andere zijde de beeltenis van het monumentale kruis dat voor het gebedshuis staat. Dat kruis werd geplaatst toen we twintig jaar geleden onze 50 jaar immigratie vierden.  Ook werd een nieuwe brochure uitgegeven over ons centrum, omdat de brochure van twintig jaar geleden niet meer actueel was.

Op vrijdag 19/10/2018 werd een tentoonstelling geopend in het Casino Modern op een honderdtal meter verwijderd van ons centrum.  De opening werd ingeleid door Dr. J. Koziej, die de vieringen schetste en de Vlaamse gemeenschap dankte voor de geslaagde immigratie en de goede samenwerking. De schepen van cultuur mevr. Anniek Nagels  was blij om de feestelijkheden te openen en benadrukte dat het de taak is van het gemeentebestuur om goed samen te werken met de vele cultuur-gemeenschappen die Genk rijk is en dat deze Oekraïense gemeenschap klein maar voorbeeldig is in het behoud van haar eigenheid en in haar openheid tot de andere gemeenschappen en de Vlamingen in het bijzonder. Daarna benadrukte de voorzitter van de vzw H. Sophia  Genk, de heer Peter Firman, dat het dank zij de inspanningen van een groep mensen mogelijk is geworden om dit opzet te realiseren. Dat we een waardevolle tentoonstelling  voorgelegd krijgen en dat de deuren drie dagen open blijven.  De opening werd feestelijk ingeleid met een drank en een aangename babbel.         

Op de tentoonstelling waren verschillende standen.  De bezoekers werden ontvangen met een “korovai” een versierde brood afkomstig uit Oekraïne: het is een symbool van gastvrijheid, een traditioneel  gebaar van verwelkoming.  Het eerste standje was van mevr. Pryimak Mariana,   die hedendaagse stoffen maakt  voor een moderne vorm van Oekraïense traditionele kleding. Daarna volgde een stand met een TV scherm waar de activiteiten werden getoond van de vzw Patriarchaal fonds. Het vzw vormt een organisch onderdeel van het Oekraïens centrum in Waterschei van waaruit ondermeer missies werden, en nog steeds worden gestuurd naar het Oosten van Europa. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden de eerste hulpacties ondernomen  voor de Oekraïeners in Polen en vanaf 1991 in Oekraïne. De activiteiten gaan nog steeds door.

Een stand van mevr. Svitlana Lebyga, een gereputeerde kunstenares in Brugge. Ze schildert grote doeken op basis van  Oekraïens  geïnspireerde thema’s.  In deze reeks valt vooral de gevleugelde vrouw op die over een Oekraïens landschappen zweeft en ook de personages met geborduurde kleren.

Het standje van de gezusters Anna en Luba Rozak trok veel aandacht met het fijne handwerk dat vervaardigd werd hier op de diaspora. Vertrekkende van voorbeelden meegebracht uit Oekraïne door de vluchtelingen in de jaren 40, werd een hele oeuvre ontwikkeld van geborduurde handdoeken en hemden; en de zeer kunstzinnig beschilderde eieren vormden een orgelpunt van hoogstaand lokaal volkskunst en traditie. 

Centraal in de zaal waren de iconen uitgestald van mevr. Lucia Janssen, iconenschrijfster. Het stelde een iconenmuur voor zoals in de Byzantijnse kerken met daarop verschillende van haar kunstzinnig contemplatieve werken.  Een ware aantrekkingspunt  die inhoudelijk het geloof weergeeft van de Oost-Europeaan. 

Daarna volgde het standje van Nadia Halaburda. Ze toonde de klederdracht uit de verschillende Oekraïense provincies en cultuurgemeenschappen.  Zeer leerrijk ook van de Oekraïeners zelf. Met het borduren wordt een taal uitgedrukt in symbolen. Zo kan een gezinssamenstelling worden uitgetekend over een handdoek; of een familiestamboom of de geschiedenis van een familie. 

Op de laatste stand werden foto’s getoond van de activiteiten van het centrum gedurende de laatste 30 jaar. Op een TV scherm werd door middel van een fotoreportage de geschiedenis van de lokale immigranten verteld naar aanleiding van het levensverhaal van één persoon, die nog steeds lid is van de parochie.

 

 

Op uitnodiging van de Oekraïense ambassade werd er een receptie gehouden in Thor Central in Waterschei, op de plaats waar vroeger de steenkoolmijn was. Aan de muren hing een fotoreportage over de Belgische steenkoolmijnen in Oekraïne, in de Donbas  regio. En er stonden standjes met werken van de Oekraïense kunstenaar Roman Minin, die zich laat inspireren door het mijnwezen. Op de receptie was de opnieuw verkozen burgermeester van Genk , de  heer Wim Dries, aanwezig die in zijn toespraak  de Oekraïeners loofde voor het zware werk dat ze hadden verricht in de koolmijnen, en zo hebben bijgedragen aan de welvaart van de gemeente; hij dankte ook  voor de cultuur die ze hadden meegebracht, bewaard en doorgegeven en zodoende  de gemeente cultureel verrijkt, en dit zowel met een  Orthodoxe kant als een Byzantijns-Katholieke.  Hij prees vooral de openheid van de Oekraïeners en hun standvastigheid.  Daarna volgen korte toespraken in het Engels van de ambassadeur Mykola Tochytskyj en de directeur van het ministerie van Buitenlandse zaken in Kyiv Mr. Vasyl Khymynets en de Ere-consul Kris Beckers.   De ambassadeur legde een positief verband tussen de aanwezigheid van de Oekraïense mijnwerkers in Limburg en de ontwikkeling van koolmijnen in het oosten van Oekraïne in de 18-de en 19-de eeuw door ondernemers uit België.  Er was veel volk afgekomen voor de receptie en er werden vriendschappelijke banden gesmeed. Ook bisschop Boris Gudziak was aangekomen van zijn retraite in Chevetogne en maakte een goede indruk op de genodigde gasten. Mgr. B. Gudziak resideert vanuit Parijs over de Oekraïense parochies in de diaspora, gesitueerd in Zwitserland, Frankrijk en de BeNeLux. 

 

 

Zaterdag 20/10/2018 werd in de vroege ochtend een H. Mis, voorgeleid door de bisschop Boris,  gevierd, in de welke  de overleden migranten en leden van de vzw H. Sophia werden herdacht. In Casino Modern was de tentoonstelling de hele dag geopend en er was mogelijkheid om samen Oekraïens traditioneel te koken; ook kon men borduren, eitjes beschilderen en een introductie krijgen over iconografie. Bij de twee standen met Power Point werd op vraag extra uitleg gegeven. 

s’Avonds ging een concert door in de zaal van de Casino. De mijnwerkerskoor zong enkele traditionele liederen en deed ons weer mijmeren over de tijd van toen de mijnen nog open waren. Het was imponerend om die oude mannen daar te zien staan in hun blauwe pakken en verlichte helmen. Daarna werden de heer Dr. Luc Paredis en de heer Gerard Pouw geëerd voor hun actieve steun aan de Oekraïense projecten die we in L’viv, de hoofdplaats van West-Oekraïne, gerealiseerd hebben.  Ondertussen werd het concert voortgezet met 5-Okean uit Ivano Frankivsk. 

De avond werd afgesloten met een gemeenschappelijke babbel en drink. Het was al bij al een geslaagd concert mocht er meer volk afgekomen zijn. 

 

Op zondag 21/10/2018 werd een pontificale mis gevierd voorgeleid door mgr. Boris Gudziak en geconcelebreerd door mgr. Patrick Hoogmartens, EH Adam Figurek en EH Stetsyshyn, EH Michailo Romanjuk, Marco Semehen, de heer Simon Lambreg en diakonen Volodja Radko en Basiel. De viering werd opgeluisterd door het Utrechts Byzantijns koor onder leiding van mvr. Irena Grynko.  De viering in de stampvolle parochiekerk van St. Jan de Doper in Waterschei was imponerend en vreugdevol. Bisschop Boris hield zijn sermoen in het Engels en benadrukte dat de lokale Kerk, die duidelijk tekenen van verval vertoont, de moed niet mag laten zakken. Er komt weer een tijd van opstanding, vergelijkbaar met de Oekraïense Katholieke Kerk:  want zij was ten dode opgeschreven en is nu levendiger dan ooit. Mgr. Patrick haalde de herinnering boven aan pater Otto Goovaerts en dankte voor de uitnodiging om samen de H. Mis te vieren in ons midden.  Een brief van het hoofd van de Oekraïense Katholieke Kerk, zijn eminentie Svjatoslav Schewchuk, werd voorgelezen door de voorzitter van de vzw H. Sofia Rome, EH  Marko Semehen. Hij spoort de migranten aan om het werk van  pater Otto Goovaerts, een ware apostel tussen de Oekraïense migranten, in eer te houden en door te werken volgens de ingeslagen weg, daarvoor geeft hij zijn herderlijke zegen. 

 

Na de viering werd  een fotocessie gehouden voor het standbeeld van pater O. Goovaerts.  Er volgde een korte receptie onder de kerk waar de kans werd geboden om met mgr. Patrick te ontmoeten; schepen van erediensten Ria Grondelaers verwelkomde ons en onderstreepte de noodzaak om onze tradities in eer te houden. Van de gemeente Genk schonk ze ons twee bekertjes vervaardigd door de kunstenaar Pieter Stockmans. Daarna begaven de gasten zich naar de eetgelegenheid “de Kring” tegenover  het Casino Modern.  Het gebed werd ingeleid door bisschop Boris, en het “Onze Vader” werd gezongen door het Byzantijn koor. Je kreeg er de rillingen van, zo mooi klonk het in de grote refter. Bijna alle 150 stoelen waren bezet. De viergangen maaltijd was klassiek en overvloedig. En er werd naar hartenlust gedronken.  Om de oude migranten te eren werden door pastoor M. Stetsyshyn een drietal personen, die meer dan 90 jaar jong zijn,  in de bloemetjes gelegd: mv. Lysko-Jakobenko Luba,  mvr. Koziej- Grebenik Maria en de heer en mv Lea en Ihor Kolodij-Stevens .  Ook kreeg Dr. Vanderschot Emiel een penning voor zijn missie naar Oekraïne in 1997, waar hij de urologische operaties moderniseerde. De heer Marc Vanderstraete kreeg een penning overhandigd als commandeur van de ridderorde die ons zeer genegen is en ons ondersteunt in onze werking. En onze eregast Dr. Ostap Mohyljak, uit Oekraïne, kreeg een penning voor zijn jarenlange inspanningen die hij leverde en nog levert als tussenpersoon tussen Oekraïne en ons centrum.  Ook Duizel viel in de prijzen; de heer Kees Van Beers , samen met  Jan,  mocht zijn werking uitleggen aan de aanwezigen en beloofde opnieuw een lading van 200 schoolbanken, waarmee we de volgende maanden dorpscholen in Oekraïne kunnen moderniseren.  Dr. Ostap Mohyljak had een verassing bij; de Heer Peter Firman en Dr. Joris Koziej  kregen een leren riem als geschenk met een specifieke uitvoering, waar de gesp een “tryzub” een drietand-symbool draagt, en dit als dank voor de vele jaren van vruchtbare samenwerking en morele steun. 

 

Na het dessert, een grote stuk roomijs, zakte het gezelschap af naar het Casino, om naar de tentoonstelling te kijken of voor het concert dat tegen 17 uur begon (na een uurtje vertraging). 

Het Utrechts Byzantijn koor zong nog enkele religieuze en volksliederen alvorens naar huis te  vertrekken.  Daarna werden we vergast op een operette zangeres uit Kyïv, Solomia Pryimak,  met een heerlijke sopraan. Dan volgden nog enkele virtuoze intermezzo’s op de bandura, een volksinstrument al dan niet begeleid met zang, door Roman Hrynkiv en Larysa Dedug. En om af te sluiten kregen we het Genks koor “Incantatio” te horen die  enkele prachtige liederen van Vlaamse toondichters te berde bracht. Hun uitvoering van het Oekraïens  nieuwjaarslied “Stjedrik-schjedrik”, meer gekend als het “klokkenlied”, was zeer innemend.  We beloofden op onze communicantenzieltje dat we aanwezig zullen zijn op hun Kerstconcert in Hasselt op 23/12/2018.  

 

Daarna konden de gasten nog een babbeltje slaan bij een drankje of nog even de tentoonstelling bezoeken. Maar ondertussen werden de standjes al voorzichtig afgebroken. De meeste gasten die van ver kwamen, waren al vertrokken. 

Josif Slipyj vzw – Dr. Joris Koziej

     

Pasen 2018 in de St. Johannes de Doper kerk te Waterschei.

In deze parochie komen Oekraïners samen die weliswaar Katholiek zijn, maar hun geloof in het Byzantijns belijden. Dit jaar wordt Pasen volgens de “oude” kalender een week later gevierd dan volgens de Gregoriaanse kalender. Uit solidariteit met de mensen in Oekraïene vieren ze Pasen op 8 april.
In de vroege ochtend verzamelt zich een klein groepje mensen bij het “lijkwade” van Christus voor een gebedsdienst. Daarna vertrekt een kaarsenprocessie voor een ommegang rond het kerkgebouw. Ondertussen wordt er gezongen dat Jezus uit zijn graf verrezen is. Tijdens deze processie groeit het aantal deelnemers aan. Daarna volg de “Paasmette” waarin het vreugdevolle en glorierijke Paasfeest wordt bezongen. Ondertussen geraakt de kerk helemaal vol met vierende kerkgangers gekleed op hun paasbest in traditioneel geborduurde dracht. Daarna volgt een feestelijke liturgie waar de deelnemers uit volle borst en talrijke malen “Christus is verrezen” zingen en tijdens de lezing van het evangelie luiden uitzonderlijk de klokken. Na de H. Mis wordt het “Paasbrood”, de Arthos, gewijd. De meeste gelovigen hebben hun paaseieren, en een heuse “brunch” in versierde korven meegebracht en deze worden gewijd door de pastoor, die kwistig omspringt met het wijwater. De zon staat ondertussen reeds hoog aan de hemel, als de gasten elkaars eieren uitwisselen en elkaar een vrolijk Pasen wensen. De pastoor met zijn voorzangers kunnen nu tevreden terugblikken op de geleverde prestatie en hun stem eindelijk wat rust gunnen.

 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑