Zondag 30 april, de zondag van de “Mirredraagster”. Op die dag bezocht onze bisschop, mgr. Borys Gudziak, de plaatselijke parochie van Sint Johannes de Doper te Genk. Naast de pastoor  Mar’yan Stesychyn, namen deel aan het gebed pater Ruslan Pich, Redemptorist en zielzorger voor de Oekraïense gelovigen in Antwerpen, en ook Simon Lambrechs, grondlegger van het Abrahams Huis, een plaats waar kristenen en moslims elkaar ontmoeten.

De bisschop vertelde in zijn preek hoe de mens streeft naar zelfbehoud en dit streven vandaag evolueert naar een verlangen naar de eeuwige jeugd zoniet naar een soort van onsterfelijkheid. Wij vieren nu al drie weken achtereen het feest van de Verrijzenis en het Leven; de Heer die ons heeft geschapen naar Zijn beeld schenkt ons het Leven en ook het Eeuwig Leven, maar de mensheid twijfelt hierover. Nu is het de taak van de Kerk om die twijfel weg te werken, door ons uit te nodigen tot het Eeuwige Leven in God.

Na de H. Misviering werd een boek gepresenteerd over het leven van pater Jozef Schrijvers, een Redemptorist, stichter van de Oekraïense tak van de congregatie Redemptoristen; hij was afkomstig uit Zutendaal, een grensgemeente van Genk.