Het Josif Slipyj centrum vzw, op de Binnenlaan 33 te Genk, heeft een actie opgezet voor het opwaarderen van de tuin!

Door de weersomstandigheden van verleden jaar zijn onze grasperken aan vernieuwing toe.

De vzw Residentie Heidepark doet een oproep naar haar leden en niet-leden om dit project te steunen met een financiële bijdrage.

Men kan zijn bijdrage storten op de rekening van Belfius bank : BE50 7845 6101 8118 met vermelding ” tuin “.

Bij voorbaat dank,

Namens de Oekraïense Katholieke Gemeenschap.

Peter Firman