Jezus werd geboren in een koude stal en bracht zijn eerste nacht door in een voederbak, terwijl vijandige soldaten op zoek waren om hem te doden. Dat is een voorafspiegeling van hoe de Oekraïense kinderen vandaag Kerstmis tegemoet gaan. 

Over Oekraïne rolt een zware oorlog. Veel Oekraïners zijn naar België gevlucht. Onze parochie heeft niet stil gezeten en heeft zoveel mogelijk deze mensen opgevangen en begeleid. Ook hebben de verenigingen verbonden aan de parochie hun activiteiten aangescherpt en zich ingezet in het leveren van hulpgoederen aan het noodlijdend volk, dat zich zo moedig verdedigt tegen een onredelijke en onmenselijke agressor. De materiële en geestelijke noden in Oekraïne zijn ontzettend groot, en ze zullen, spijtig genoeg, nog een zekere tijd aanhouden, vermits de oorlog nog niet voorbij is. Daarna zal men moeten starten met het heropbouwen van een groot land. Daarom mag onze solidariteit met het noodlijdende volk niet verslappen. Wij danken de Vlaamse en de Nederlandse bevolkingen voor de vele schenkingen en voor al hetgeen ze reeds hebben verwezenlijkt. Zonder hun financiële, materiële en logistieke hulp stonden we nergens. We weten dat de vijand het op de gewone bevolking gemunt heeft, omdat hij geen resultaten behaalt op het slagveld. Als Oekraïense parochiegemeenschap zetten we ons vooral in om de noden van de zwaksten in de bevolking te lenigen, zonder onderscheid te maken in geloof of etnie. En we bidden opdat de oorlog zo snel mogelijk zou eindigen.

We wensen iedereen een zalig en warm Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar, een jaar die een menswaardige vrede met zich meebrengt.     

U kunt ons langs twee rekeningen steunen:

Josif Slipyj vzw, Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE29 0682 1255 0164.   (Met vermelding: Kolada 2023)

Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia vzw.  Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE48 4544 1223 6127 (met vermelding: Oekraïense Kerk Genk)

Met dank vanwege het bestuur van de vzw’s Josif Slipyj en O.G.C.C.C.Heilige Sophia.