In naam van de verenigingen Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia, Josif Slipyj Centrum, Patriarchaal Fonds, Residentie Heidepark en de Oekraïense Grieks-Katholieke Parochie ” Johannes de Doper ” wensen wij aan alle mensen van goede wil een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe! We hopen en bidden om zo snel mogelijk elkaar terug te zien in een blakende gezondheid. 

Terwijl de pandemie doorwoekert heeft het centrum niet stil gezeten. In het verlopen jaar hebben we onkosten gehad en nagenoeg geen inkomsten. Voor de volgende maanden voorzien we nog geen beterschap, maar de rekeningen dienen betaald te worden. Daarom doen we een beroep op uw vrijgevigheid.   Indien u wenst dat ons centrum na de zomer op een normale manier haar activiteiten herneemt is het wenselijk dat we allemaal een kleine financiële bijdrage leveren. 

U kunt ons langs twee rekeningen steunen:

Josif Slipyj vzw, Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE29 0682 1255 0164.   ( met vermelding : Kolada 2022 )

Oekraïens Godsdienstig Caritatief Cultureel Centrum Heilige Sophia vzw.  Binnenlaan 33, 3600 Genk.

BE48 4544 1223 6127  ( met vermelding : Oekraïense Kerk Genk )

Met dank vanwege het bestuur van de vzw’s Josif Slipyj en O.G.C.C.C.Heilige Sophia.